Login

Signup

Posted By

informationskrig

januari 14, 2018 | 0 Comments

Det kommer nu i Sverige belysas mycket från vänster sidan till höger sidan med information om olika typer av hot vi står inför. Under 2018 som vi ett val år och media från vänster till höger kommer att att andvända sin information till sin fördel och då är det bra med information och vilken som är avsänder av den.

Vi kommer att stå inför ett omfattande propagande och informations krig om det fri ordet Sverige under 2018 det utgör att vi bör få kunskap om vad det svenska folket tycker, så vi kan bemöta osanningar.

Vad svarar vi i Sverige hur det kommer att bli inom 5 år, bättre eller sämmre ? Jo, 42% tror att Sverige om fem år kommer att vara ungefär som idag. Det är fler som tror att det blir sämre (39%), än som tror att det blir bättre (17%).

Information och fakta är mycket bra att ha tillgång i tider som detta. Sammanställer en del av frågor som ställs i socialaforum från vad Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB har kommit fram till. Källa: MSBRapporten

Svenska Militär försvarsfrågor ?

En betydande majoritet, 89%, anser att Sverige absolut bör eller nog bör ha ett militärt försvar.

81% anser att medborgarnas försvarsvilja är av stor betydelse för ett trovärdigt försvar.

79% bedömer att risken är liten för ett militärt angrepp inom närmaste fem åren.

89% anser att vi inte har tillräcklig beredskap i händelse av ett militärt angrepp.

71% anser att vi bör göra väpnat motstånd vid ett anfall, även om utgången är oviss.

73% anser att allmän värnplikt är viktigt för ett trovärdigt försvar.

Det är fler som är för än emot att Sverige borde ansöka om medlemskap i Nato. 43 % svarade ja på frågan, mot 33 % som svarade nej. I undersökningen 2014 skiftade opinionen till att fler var för medlemskap i Nato, vilket fortfarande står sig.

Andelen som anser att Sveriges militära alliansfrihet har en positiv påverkan på fred och säkerhet i Sverige har minskat från 46 % till 36 %, det är det lägsta värdet sen frågan kom med 2006.

Terroristattack i Sverige ?

65% tror att en terroristattack kommer att inträffa inom fem år. Det är en ökning med 7 procent
jämfört med mätningen år 2016.

61% anser att vi inte har tillräcklig beredskap i händelse av en terroristattack.

Det är 64% som är oroade över att Sverige kommer att drabbas av en terroristattack.

67% tror på hjälp från andra länder vid en terroristattack

Flyktningsfrågan och relationer med den muslimska världen ?

Det är 69% som är oroade över relationerna mellan den muslimska världen och den kristna världen.

63% är oroade över stora lyktingströmmar.

59% tror att ett ökat antal asylsökande påverkar Sveriges fred och säkerhet negativt (2016: 55%).

Europeiska unionen – EU?

Majoriteten, 54%, är inte oroade över Europeiska unionens överstatlighet. 14 % är mycket oroande coh 26% är ganska oroande.

Knappt hälften (46%) anser att Sveriges medlemskap i EU har en positiv påverkan på fred och säkerhet i Sverige.

63% anser att EU bidrar till fred och säkerhet i världen.

Vad är informationskrig.

(information warfare) – angrepp mot fiendens informationsförmedling genom:

  • – försök att slå ut radio, tv, internet och andra kommunikationer;
  • – störningar eller:
  • – utsändning av egen pro­pa­ganda eller vilseledande information.

– Detta kan pågå även i fredstid. Målet är fiendens krigsmakt, men också massmedier och allmänheten. Det är en kombination av cyber­krig­föringtele­krig­föring och psyko­logisk krig­föring, se in­for­ma­tions­på­verkan. – Ordet informationskrig används också i mer allmän be­ty­delse om propa­ganda­kam­panjer.

Källa: Computer Sweden

Dela TipsaOss.se
Leave a Comment:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *